ما یتعلق بنا

جراحی موفقیت آمیز پیوند دست توسط دکتر محمدرضا عسکرزاده

ما در استفاده از آخرین استانداردهای وب و شیوه های مربوط به راهنمایی های UX و توسعه تم وردپرس تمرکز می کنیم و به شدت تشویق می کنیم که مشتریان ما به دنبال ما باشند. استفاده از تم کودک و توسعه مبتنی بر پلاگین © Plethora چارچوب به روز رسانی بدون دردسر و صلح از ذهن است.

مراقبت از بیمار شخصی این است که مرکز پزشکی کالیفرنیا را از هم جدا می کند. هنگامی که از یکی از چهار مکان دانشگاهی ما در سان فرانسیسکو بازدید میکنید، می توانید انتظار داشته باشید که مراقبت در سطح جهانی را دریافت کنید. کارشناسان پزشک متخصص و کارکنان بالینی پرستاری شما را با یک تجربه استثنایی در زمینه مراقبت های بهداشتی به شما ارائه می کنند.

الدکتور محمد رضا عسکر زاده

فوق التخصص فی مجال جراحة التجمیل و الجمالیة

الدکتور محمد رضا عسکر زاده مع شهادة عالیة هو کان المتخرج من جامعة علوم الطبیة فی اصفهان و فی فرع الجرّاحی التخصصی . ثم حاز الرتبة الاولی فی البلد عند إختبار دخول الجامعی لأخذ شهادة فوق التخصص لجراحة التجمیل و بعد فترة تخرّج من جامعة شهید بهشتی فی طهران و یتمتّع شهادة فوق التخصص لجراحة التجمیلیة .

قد تم تکریمه بواسطة وزیر الصحة و التعلیم العالی و بواسطة الرئیس المحترم لنقابة الجراحین الایرانیین بعد أخذه الرتبة الاولی فی إختبارات التخصصیة حول مجال فوق التخصص لجراحة التجمیل . الدکتور محمد رضا عسکر زاده له خلفیة أعضاء هیئة التدریس فی جامعات الطبیة کجامعة جندی شابور فی اهواز و جامعة اصفهان . هو یشتغل بالخدمات الجراحیة التجمیلیة و فی کل مجالات جراحة التجمیلیة لخدمة الشعوب و الشعب الایرانی .

تحديد موعد الآن